Kinesiologi / Neuro-Training     

Ved bruk av neuro-training,  stimulerer vi våre medfødte systemers egenskaper eller funksjoner. Vi trener nervesystemet til bedre neurologiske løsninger.  Neuro-Training er bygget på det beste fra ulike retninger innen behandling, med lang erfaring om kroppens måte å fungere og reagere på. Disse erfaringene er satt sammen til ulike systemer. Hensikten med Neuro-Training-systemene er;  å tilføre en ny og bedre ’neurologisk erfaring’ til den enkeltes livserfaring.

Alle ønsker vi vel å kunne kjenne at kropp og sinn samarbeider om de mål og ønsker vi har, føle at vi har pågangsmot til å mestre hverdagens små og store utfordringer. 

Kinesiologi betyr bevegelseslære.  I Kinesiologi brukes det muskeltesting som et redskap til å kommunisere med nervesystemet.  Gjennom å teste spenningene i musklene kan man finne fram til en persons ubalanser og problemer.

Dette er moderne vestlig fysiologi og anatomi, som kombineres med gamle kinesiske akupunkturlover og østlig kunnskap om menneskenes indre og ytre energisystem.

Det stilles ikke diagnose, men hensikten er å åpne blokkeringer og forbedre energiflyten i kroppen, slik at personen kommer i bedre balanse.  Det vil si å hjelpe kroppen til å restituere seg selv.  Ved å finne årsak og sammenheng hos den enkelte, kan nervesystemet trenes opp til å respondere på en sunnere og mer hensiktsmessig måte, både mentalt, emosjonelt, fysisk og ernæringsmessig/kjemisk .
For mer informasjon, klikk deg inn på DNKF (Den Norske Kinesiologiforening).

MUSIKK                   

Hvert menneske har sitt eget musiske utrykk som kan oppleves gjennom stemme, bevegelse/kroppsholdning.  

Gjennom å bruke musiske innfallsvinkler som: stemme/toning, dans/bevegelse, lytting, bruk av ulike instrumenter, vil vi møte ulike klanger og svingninger i oss selv som kan være med å uttrykke det uttrykkløse, lindre, glede, kort sagt, skape mer balanse i oss selv.

VIBROAKUSTISK TERAPI (www.multivib.com/)

Musiker og forsker innen vibroakustikk, Olav Skille, har gjennom 40 år gjort et viktig grunnleggende arbeid for å finne ut hvordan lavfrekvente lydbølger kan forbedre hverdagen til mange mennesker. En kunnskap som er spredt til alle verdens kontinenter.
Dette er en behandlingsform som kan bedre livskvaliteten til personer med kroniske sykdommer, dårlig kroppssirkulasjon, ulike hverdagsplager. Selv sier Olav Skille at terapien ikke bare er gunstig for kroppen, men kan også slå positivt ut for utvikling av språk og sinn. Terapien benyttes på barn og voksne.

KUNSTTERAPI

Studier over 3 år på Institutt for Kunstterapi i Danmark
Utdannelsen inneholder; billedterapi, kroppsterapi, psykodrama, musikkterapi, drømmetydning, meditasjon.

Kunstterapi er en psykoterapeutisk metode, hvor kreative uttrykksmåter inngår som et bindeledd mellom klient og terapeut, eller mellom det bevisste og det ubevisste.

I dette arbeidet brukes kreative uttrykksformer innenfor behandling, pedagogikk og selvutvikling. Innfallsvinkelen kan være: maling, leire, symboler og drømmer, eventyr, musikk, bevegelse og samtale. Dette for å komme i kontakt med dypere lag av bevisstheten for så å hente fram ressurser eller løse opp blokkeringer.  Kunstterapi som metode, egner seg godt til kartlegging av det indre landskap både hos barn og voksne.

Utdannelsen bygger på C.G. Jungs menneskesyn.

ESOTERISK PSYKOTERAPI.

Studier over 4 år med psykoterapeut Claus Houlberg, Danmark

En støttende samtaleterapi i søken etter en dypere forståelse av oss selv i møte med ulike utfordringer vi står overfor.

 

Til toppen